خانه

پردازه‌ی هشتی به دنبال ایجاد فضایی علمی-پژوهشی-عملی-آموزشی است در مورد چیزهایی که در دانشگاه‌ها به عنوان رازهای مگو از آنان یافت می‌شود…مثل پژوهش عملی و پژوهش‌های کاربردی.

هشتی‌خانه

رازهای گم شده‌ی دانشگاهی را در هشتی دنبال کنید…

درباره

پردازه‌ی هشتی؛ فضایی برای تأمل، پژوهش، آموزش و عمل

در معماری، شهرسازی و مسائل اجتماعی مربوط به آن

فضایی برای آموزش و پژوهش و گفتمان در مورد چیزهایی که در دانشگاه‌ها سخنی از آنان نمی‌رود.

بلاگ

رؤیای ناتمام

رویای ناتمام فیلمی مستند است روند ۹ ساله‌ی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، فرازها و فرود‌ها و پایان دوران طلایی آن این فیلم را در پزدازه‌ی هشتی به صورت اختصاصی تماشا کنید.

هشتیکس؛ سامانه‌ی طراحان معمار

به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگر امروزه كمتر شركتي به اجرای كار اماني رغبت دارد و سپردن فعاليتها به پيمانكاران امری متداول است. سامانه هشتیکس (هشتی+ایکس)، شبکه ای برای طراحان آزاد، معماران و … است که فرایند انجام پروژه را برای صاحبکاران و کارفرمایان حقیقی و حقوقی آسان نموده است. هدف ما، کارشناسی دقیق نیاز های …

تهران و مسئله‌ی هویت جدید مکان

اسنپ را در تهران در نظر بگیرید؛ شبکه‌ای از رانندگان{۱} اتومبیل‌هایی که تنها از طریق شبکه به یک واحد الکترونیکی اتصال دارند و از آن‌طرف شخص یا اشخاصی(مشتریان) که با انتخاب‌های مسیر خود، انتخاب مسیر خود را به رانندگان عرضه می‌دارند و هر کدام از رانندگان می‌تواند این درخواست از شخص مشتری را انتخاب نماید، …